EIE artikkelbilde
Artikler / Råd og fagartikler

Kan du kreve at naboen feller trær på egen eiendom?

Irriterer du deg over bjørketreet på naboeiendommen som stjeler sol og utsikt? Eller opplever du nedfall av løv og greiner på din side av nabogrensen som er plagsomt? Trær er kilde til mange nabokonflikter, og her vil vi redegjøre for lovens utgangspunkt.

Trær, greiner eller røtter som står på din eiendom kan du i utgangspunktet kreve kappet i grenselinjen, forutsatt at de medfører en viss ulempe for deg. Husk imidlertid alltid å oppfordre nabo til å rette forholdet fremfor å ta saken i egne hender. Ellers er det verdt å merke seg at det gjelder særlige regler for merketrær.

Ellers vil naboloven § 3 i utgangspunktet gi deg rett til å kreve fjernet eller beskjært trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden, forutsatt at treet utgjør en skade eller særlig ulempe for nabo og ikke har spesiell nytteverdi for eier. Hva gjelder avstandsgrensen er det avstanden til hus, hage, tun eller lignende som er avgjørende - ikke avstanden til gjerde eller nabogrense.

Når det gjelder vilkåret om at treet må være til særlig skade eller ulempe, vil dette bli gjenstand for en konkret vurdering. Det må imidlertid foreligge en påviselig skade/ulempe – bagatellmessige ulemper som ikke går utover det som må anses påregnelig i et boligstrøk vil normalt ikke være nok. Dersom treet skyggelegger tomten din eller medfører fare for nedfall av større greiner e.l. vil dette imidlertid kunne være relevant ved vurderingen.

Hva gjelder eiers særlige nytteverdi, vil dette også bero på en konkret vurdering. Særlig nytteverdi kan imidlertid etter omstendighetene være at treet verner mot vind eller innsyn.

Selv om man ikke finner å kunne kreve treet felt eller beskjært med hjemmel i nabolovens § 3 om trær, inneholder nabolovens § 2 en generell bestemmelse om at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendommen, og man kan etter omstendighetene ha krav på å få felt eller beskjært et tre også med hjemmel i denne bestemmelsen. Her er man henvist til å foreta en konkret vurdering av naboens interesse av å beholde treet opp mot din ulempe ved at treet blir stående.

Trær som er plassert på selve nabogrensen anses for å være i sameie mellom eierne av eiendommene, og en evt. tvist knyttet til slike trær må løses etter sameieloven.

Tvister om trær vil ofte være kilde til nabokonflikter og slike saker havner dessverre i domstolene med jevne mellomrom. På generelt grunnlag er det imidlertid viktig å være klar over at det aldri er tilrådelig å felle eller beskjære naboens trær uten avtale eller dom – dette er i utgangspunktet å anse som skadeverk og kan være både straffbart og erstatningsbetingende. Dersom du mener du med rette kan kreve naboens trær felt eller beskjært, bør du således oppfordre nabo til å gjøre dette frivillig. Dersom dere ikke blir enige, må du evt. gå veien via domstolene for å få gjennomslag for ditt krav.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: