hero
Nyheter

Regjeringen ønsker å lovfeste retten til å lade bilen hjemme

Fredag 25.september la regjeringen frem et lovforslag som gir andelseiere i borettslag rett til å lade elbilen hjemme.

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen utgangen av 2025. For å nå dette målet er man helt avhengig av at flere velger ladbar bil. Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), har imidlertid fått flere tilbakemeldinger om at mange møter motstand når de ønsker å etablere et ladepunkt til bilen i forbindelse med borettslag. Dette er bakgrunnen for å lovfeste retten til å lade bilen hjemme.

Loven gir imidlertid rom for styrer i borettslag å avslå søknader om å sette opp ladepunkt dersom det foreligger en saklig grunn til dette. En saklig grunn kan være at det allerede er etablert eller vedtatt å etablere ladetilbud i borettslaget. I noen tilfeller kan man være nødt til å oppgradere strømnettet for å etablere ladepunkt. Denne type kostnader må som regel dekkes av fellesskapet etter borettslagsloven, mens utgifter til innkjøp og montering av ladepunkt på egen parkeringsplass dekkes av den enkelte. Dersom felleskostnadene blir for høye vil det være rom i loven for styret å nekte å sette opp ladepunkt.

I Byggstart.no bistår de både andelseiere og styrer i borettslag med planlegge gjennomføringen av byggeprosjekter. Martin Hæreid forteller at Byggstart-teamet ofte møter kunder som er frustrerte over at det er vanskelig å få gjennomført prosjekter som krever at styret samles.

– Også styrene synes det er vanskelig å vite hvordan man tar stilling til henvendelser fra andelseiere som ønsker å bygge om eller oppgradere, sier Hæreid. Det er derfor positivt at det utvikles tydelige retningslinjer som gjør det enklere å forholde seg til denne høyst aktuelle problemstillingen.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: