hero
Artikler / Tips og råd

Hva betyr tilstandsgraden i takstrapporten?

Når man skal kjøpe bruktbolig er det viktig å være klar over hva de forskjellige tilstandsgradene i takstrapporten betyr

Tilstandsgradene sier noe om hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. Graderingen går fra 0 til 3, hvor Tilstandsgrad 0 er best og Tilstandsgrad 3 er verst. For deg som vil selge boligen kan tilstandsrapporten bli avgjørende for taksten på boligen.

Dersom du har mye som må pusses opp umiddelbart eller ikke har dokumentasjon på at arbeidet som har blitt utført kan du risikere en lavere verditakst på boligen. Sørg derfor å få dokumentasjon på alt arbeid som er utført på boligen. Særlig når det gjelder skjulte bygningsdeler som membran og røropplegg. Har du ikke dokumentasjon på arbeid som er gjort vil boligen i beste fall få tilstandsgrad 2.

TG0: Ingen avvik/Ingen symptomer
Dette er den beste tilstandsgraden, hvor takstmannen ikke har gitt noen merknader. Ingen slitasje, alt er flunkende nytt. Dokumentasjon på fagmessig utførelse er vist frem der dette er lovpålagt eller regnes som nødvendig (f.eks. for bad).

TG1: Mindre eller moderate avvik/vvake symptomer:
Teknisk er alt i orden, men det er noe bruksslitasje. Ingen tiltak er nødvendige.

TG2: Vesentlige avvik/Middels kraftige symptomer:
Dette handler enten om at det er kort gjenværende brukstid på bygningsdelen, f.eks. på baderom, vinduer, ytterdør, som alle har en beregnet «levetid». I tillegg kan det handle om at bygningsdelen har skader eller symptomer på skade, at noe ikke fungerer som det skal, eller at bygningsdelen har feil utførelse, eller at det ikke kan påvises dokumentasjon på fagmessig utført arbeid selv om bygningsdelen er ny. Kjøper må regne med å gjøre tiltak i nærmeste fremtid, eller følge godt med på om bygningsdelen får sterkere symptomer.

TG3: Store eller alvorlige avvik/Kraftige symptomer:
Akutt behov for tiltak, da bygningsdelen ikke lenger tjener til formålet, det kan være fare for liv og helse, og/eller være avvik fra gjeldende forskrifter.

I tillegg finnes det noe som kalles for TGIU, «tilstandsgrad ikke undersøkt», og brukes dersom en del av boligen ikke er tilgjengelig for inspeksjon. Det kan være dersom taket er fullt av snø, eller det ikke er mulig å komme seg inn i krypkjeller eller bod.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: