EIE artikkelbilde
Artikler / Styling og interiør

Hva betyr energimerkingen i boligannonsen?

Energimerking er et tiltak for å vise hvor energieffektiv boligen din er. Når du kjøper bolig, kan det å sjekke energiattesten si mye om hvor store strømutgifter du vil få ved å bo i boligen.


Hva er en energiattest?

En energiattest er et bevis på boligens energieffektivitet, hvor det er gitt en energikarakter som går fra A (best) til G (dårligst). Denne karakteren viser hvor energieffektiv boligen er, og alle boliger har en slik energiattest. I tillegg består energiattesten av en oppvarmingskarakter som går fra grønt (best) til rødt (dårligst). Det indikerer hvor mye fornybar energi boligen varmes opp av.

Hvorfor burde man være oppmerksom på energiattesten når man skal kjøpe bolig?

Hele 40 prosent av Norges energibruk går til bygninger, og etter banklån er strøm den største utgiftsposten for norske husholdninger. En lite energieffektiv bolig som krever mye strøm til oppvarming vil da ikke bare være en belastning for miljøet, men vil også kunne føre med seg unødvendig store strømregninger.

Vil man spare strøm og penger, vil en energieffektiv bolig kunne lønne seg. Energieffektive boliger vil nemlig ha vesentlig lavere strømutgifter enn boliger med dårlig karakter på energimerkingen. Særlig energikarakteren kan være en indikator på hvor stor strømregningen i en bolig kan bli. En dårlig isolert bolig vil selvsagt kreve mer strøm enn en godt isolert bolig til oppvarming, men til syvende og sist er det ditt eget forbruk som bestemmer hvor stor regningen blir.

Når en bolig skal selges er det selgers ansvar å sørge for at boligen er energimerket og har en energiattest. Attesten skal også legges ved i markedsføringen av boligen, og som kjøper skal du enkelt kunne se boligens energimerking.

Husk også at hvis energiattesten har vært mangelfull eller misvisende vil dette regnes som juks på lik linje å jukse med for eksempel egenerklæringen, og selger kan bli holdt ansvarlig for å gi feilaktige opplysninger til kjøper.

Hvordan spare strøm i huset?

Hva er energimerking?

Energimerking er et miljøtiltak som forsøker å øke bevisstgjøring rundt energieffektivitet. 1. juli 2010 ble det obligatorisk for alle selgere og utleiere av bolig å energimerke boligen. Energimerket er en vurdering basert på to ulike karakterer som blir presentert i en matrise.

Basert på en vurdering av energikarakter og oppvarmingskarakter gis den samlede karakteren. Disse virker uavhengig hverandre, og man kan i teorien får toppkarakter på den ene og bunnkarakter på den andre. Sammen vil imidlertid de to karakterene gi et klart inntrykk av energieffektiviteten og energistandarden i boligen.

Energikarakteren gis på en bokstavskala fra A til G, hvorav A er toppkarakter. Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er og gir en pekepinn på hvor mye energi det er forventet at boligen krever ved normal bruk.

Oppvarmingskarakteren vurderer i hvor stor grad bygningen kan varmes opp med andre energikilder enn fossilt brennstoff og strøm. Karakteren er i form av en fargeskala fra grønn til rød hvor grønn karakter innebærer at en stor prosentandel av boligen kan varmes opp av energikilder som ikke er fossile eller strøm.

Når en bolig skal selges er det selgers ansvar å sørge for at boligen er energimerket og har en energiattest. Attesten skal også legges ved i markedsføringen av boligen, og som kjøper skal du enkelt kunne se boligens energimerking.

Husk også at hvis energiattesten har vært mangelfull eller misvisende vil dette regnes som juks på lik linje å jukse med for eksempel egenerklæringen, og selger kan bli holdt ansvarlig for å gi feilaktige opplysninger til kjøper.

Kjøpt bolig med dårlig energimerking. Hva nå?

Om du har eller skal kjøpe en bolig, til tross for dårlig energimerking, betyr ikke det at du er nødt til å belage deg på store strømregninger eller ha dårlig samvittighet over store CO2-utslipp. Man kan nemlig gjennomføre visse tiltak som vil kunne forbedre karakteren, eller i det minste gi deg en mer energieffektiv bolig som vil kunne spare deg penger på lang sikt.

I attesten man mottar når man energimerker boligen får man forslag til forbedringstiltak som kan gjennomføres. Desto mer detaljert registeringen av boligen har vært, desto mer detaljerte tiltaksforslag vil det være. Disse tiltakene kan for eksempel være å etterisolere ytterveggene på huset eller installere varmepumpe. Derfor er det lurt å ta en ekstra kikk på attesten for å se hva som kan, og bør, utbedres.

I tillegg til attesten med forbedringstiltak kan man bruke energimerkekalkulatoren hvis man er usikker på hva slags tiltak som vil lønne seg og slå positivt ut på energimerkingen. Ved å ta utgangspunkt i attesten og kalkulatoren kan man altså se hvilke tiltak som kan lønne seg for den aktuelle boligen.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: