hero
Arkiv

Oslo – et investormarket

Boligmarkedet i Oslo er det eiendomsmarkedet i Norge som i størst grad består av et eie- og leiemarked. Dette medfører at markedet også i større grad påvirkes av investorer og deres adferd. Det er derfor interessant å kartlegge hvor stor andel “investorer” det finnes. Ifølge en undersøkelse utført av selskapet Eiendomsverdi utgjør andelen av selveide leiligheter som kjøpes, uten at eier selv bor i boligen, 31 prosent. Undersøkelsen er basert på et utvalg av 200 leiligheter som var til salgs i januar og februar 2012. Det er likevel en viktig presisering at selveide leiligheter bare utgjør rundt 35 prosent av Oslos leilighetsmarked målt i omsetningsvolum. Videre viser undersøkelsen at 8 prosent er juridiske enheter som aksjeselskaper og kommunal virksomhet. Resterende kjøpere er privatpersoner. Av disse er 37 prosent par. I mange av disse tilfellene ser vi at det er personer bosatt i andre deler av landet, og man kan spekulere i at mange av disse kjøperne investerer i en leilighet fordi man har barn som trenger bolig i Oslo. Den resterende andelen på 55 prosent er enkeltstående privatpersoner. Blant disse finner vi kanskje den største andelen tradisjonelle investorer som kjøper for å leie ut. Dermed blir konklusjonen at rundt 10 prosent av Oslos totale leilighetsmarked kjøpes av såkalte ’’investorer’’.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: