hero
Nyheter

Fra 1.mai blir det lettere å bygge terrasse og tilbygg

En forskriftsendring som trer i kraft 1. mai kommer til å gjøre bygging av terrasser og små tilbygg på egen eiendom enklere og billigere.

Forskriftsendringen innebærer at bygging av terrasser og mindre tilbygg vil være fritatt søknadsplikten. Begrensningene er at terrassen kan være inntil en meter høy med rekkverk før man må søke, og tilbygg kan ha inntil 15 kvadratmeter som brukes til beboelse og varig opphold. - Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, forteller kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H) i regjeringens pressemelding.

Hva er tilbygg?

Når man snakker om å utvide boligen, er det tre begreper man bør være kjent med. Disse er tilbygg, påbygg og underbygg, og referer til ulike måter å øket boligens volum. Underbygg brukes om når man bygger nedover. Et eksempel er utgraving av kjeller i eksisterende bygg.

Tilbygg og påbygg forveksles ofte, men referer til to forskjellige ting. Påbygg brukes om nye bygningsdeler som plasseres over eksisterende konstruksjon. Tilbygg derimot referer til utvidelse av bygnings grunnflate. Enkelt sagt omtaler påbygg at man bygger opp, underbygg at man bygger ned og tilbygg at man bygger ut.

Tidligere har tilbygg som brukes til varig opphold vært underlagt søknadsplikt - at man måtte sende inn søknad til kommunen og få den godkjent før man kunne begynne med arbeidet. Med forskriftsendringen til regjeringen kan man bygge mindre tilbygg, inntil 15 kvadratmeter, for varig opphold uten å søke. Tidligere var det kun tilbygg på under 15 kvadratmeter som ikke var ment for varig opphold som var fritatt søknadsplikten. Både påbygg og underbygg er fortsatt søknadspliktig uansett størrelse og bruk.

Terrasse, balkong eller veranda?

Hva er egentlig en terrasse? Mange forveksler terrasse med balkong eller veranda, men dersom du lurer på hva som er søknadspliktig, er det viktig å ha begrepsbruken på plass.

I betegnelsen terrasse finner vi det latinske ordet terra, som betyr jord. Dette er en god huskeregel. Terrasse er en planert avsats som alltid er tilknyttet bakkenivå, i motsetning til balkong og veranda. Terrasser har gjerne adkomst fra både hus og terreng, og er aldri overbygd.

Med de nye reglene kan du altså bygge en terrasse som er inntil 1 meter høy med rekkverk uten å søke. Terrassen kan ikke stikke lenger ut fra fasaden enn 4 meter. Selv om en utvidelse ikke er søknadspliktig i seg selv, må du som eier avklare om terrassen eller tilbygget samsvarer med regelverket. Husk at det er krav til avstand fra naboeiendommen for både terrasse og tilbygg. Det kan også være at kommunen setter ytterligere føringer som du må forholde deg til, og alle utvidelser må være innenfor det arealet man lovlig kan bebygge. Husk å alltid sjekke lokalt regelverk. Husk for øvrig at du fortsatt må melde fra om tilbygg eller terrasser til kommunen om arbeidet, selv om tiltaket ikke er søknadspliktig.

Det vil komme en veileder for de nye reglene fra Direktoratet for byggkvalitet til 1. mai.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: