Aktuelt, Faglig

Hva er gjeldsregisteret?

Nordmenns samlede forbruksgjeld fortsetter å vokse. I slutten av juni i år ble et offentlig gjeldsregister lansert, dette skal gi bankene mulighet til å sjekke om folk har forbruksgjeld, hvor mye og hvilke kredittkort de har.

Gjeldsregisteret har som oppgave å samle inn oversikt over folks usikrede gjeld, som i praksis betyr gjeld fra forbrukslån og kredittkort. Alle finansforetak i Norge er nå pliktige til å gjøre dette tilgjengelig etter at myndighetene besluttet en slik løsning.

Et viktig fremskritt

Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken, forteller at de har over tid sett at enkelte folk ender med altfor mye forbruksgjeld. Han mener dette er alvorlig for flere, ikke minst den som har tatt opp gjelden.

– For oss som jobber i bank har det vært en utfordring at vi ikke har hatt oversikt over mye gjeld folk har når de søker lån. Vi har vært avhengig av at folk informerer oss. Om noen har en million kroner i gjeld fra forbrukslån og kredittkort, har vi hittil ikke fått vite dette om ikke kunden informerer oss. Dette kan sette både kunden og oss i en vanskelig situasjon. Det blir det nå slutt på, sier Sæthre.

Sæthre mener dette er et viktig fremskritt. Han mener det er positivt at bankene for første gang kan få oversikt over kunders forbruksgjeld og kredittkortgjeld nå de kommer for å låne penger eller for rådgivning.

– Vi mener imidlertid at gjeldsregisteret må utvikle seg videre og inkludere all gjeld folk har, både den usikrede og sikrede, det vil si vanlige lån med pant i bolig eller annet. Da vil vi for første gang få et register som gir oversikt over all gjeld en person har. Dette vil bidra til at folk ikke ender med mer gjeld enn de er i stand til å betjene, som vil være et viktig skritt både for hver enkelt, for samfunnet og for alle som lever av å gi lån.

Sæthre mener også at det vil hjelpe bankene når de skal levere på myndighetenes krav i boliglånsforskriften. Denne sier at folk ikke skal ha mer enn fem ganger inntekt i gjeld. Han sier at hvis de skal klare å levere på dette, er det nødvendig med et verktøy til faktisk å få oversikt over folks gjeld.

– Vi håper derfor at myndighetene følger opp et første godt skritt med et godt skritt nummer to, sier Sæthre.

Her kan du logge deg inn i Gjeldsregisteret sin innsynstjeneste.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel